התקנת נטספרק על אייפון עם תכונת הגנה על מכשיר שנגנב

התקנת נטספרק על אייפון עם תכונת הגנה על מכשיר שנגנבשימו לב,
כיבוי תכונת ההגנה על מכשיר שנגנב תגרור השהיית אבטחה של שעה.

אם במכשיר זה מופעלת הגנה על מכשיר שנגנב, מומלץ להתקין את אפליקציית Netspark ואת הגנות ההסרה בבית או במקום מוכר אחר. אחרת, תידרשו להמתין שתסתיים ההשהיה האוטומטית שנמשכת שעה.ניסיון התקנה במקום שאינו מוכר יגרור השהיית אבטחה של שעה בעת כיבוי זמני של סיסמת המכשיר. 
כדי להימנע מהשהיית אבטחה בעת התקנת ההגנה, יהיה עליכם לבטל את התכונה הגנה על מכשיר שנגנב:
  1. לחצו על אפליקציית ההגדרות במכשירכם .
  2. לחצו על Face ID וקוד גישה  .
  3. מצאו את התכונה הגנה על מכשיר שנגנב.
  4. לחצו על כיבוי ההגנה.