האם נטספרק צורכת נתוני גלישה או מרוקנת את הסוללה?

האם נטספרק צורכת נתוני גלישה או מרוקנת את הסוללה?

מנהל המשימות של המכשיר עלול להציג את אפליקציית נטספרק כמקור לצריכת נתוני הגלישה, אך לא כך הדבר. כאשר מכשירך מוגן על ידי נטספרק, כל תעבורת הגלישה עוברת דרך שרת הסינון (VPN) שלנו. לכן, כאשר המכשיר מחשב את צריכת נתוני האפליקציות במכשיר, אפליקציית הסינון תוצג כמקור לצריכת הנתונים. אפליקציית הסינון היא אך ורק נקודת ביניים דרכה עוברים הנתונים ולא המקור לצריכת לנתונים.

אפליקציית נטספרק אינה צורכת יותר סוללה מכל אפליקציה אחרת. לפי בדיקות שביצענו, רמת צריכת הסוללה עם אפליקציית נטספרק ובלעדיה כמעט זהות. אפליקציית הסינון אף יכולה לחסוך סוללה, על ידי חסימת אפליקציות מזיקות ובלתי רצויות לפי הגדרות הסינון שלך. מנהל המשימות של המכשיר עלול להציג את אפליקציית נטספרק כמקור לצריכת הסוללה, אך לא כך הדבר.